Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Φως στο βάθος
Αισιόδοξο ταξίδι
με κόκκινη μάσκα
και κλειστό παράθυρο
Μια ανέμη παλιά για γούρι
το καπνισμένο βιβλίο στα χέρια
τσιγάρα στην τσέπη
Ούτε σακίδιο
ούτε παπούτσια
Ελευθερία
Πίσω αναμμένο τζάκι
ζεστό κρεβάτι
φωτογραφίες
Εσύ;

Μαρία