Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012


Εγώ αυτή τη φορά,
ξεκινάω για πίσω...

Χωρίς ήρωες
χωρίς ρομάντζα
χωρίς ποίηση.
Μόνο  ρίζες...
                               μ.τ.