Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Άνοιξα τον φάκελό σου.
Δεν είχα πάλι θέμα για σήμερα

Ξαναμπήκες στα πρόχειρα με υποσημείωση:

"Εκκρεμεί έλεγχος".

Προς το παρόν,
η ζωή συνεχίζεται...


                                                              Τζιάτζιου Μαρία