Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Εκείνες τις μέρες
Τριγύριζε ο φάντασμά μου στο σπίτι.
Εγώ έλειπα.
Ήμουν παντού κοντά σου.
Κι όταν ερχόσουν
Ήταν στη φαντασία μου μόνο.

Τα θρύματά μου
Παντού σκορπισμένα.
Δεν ήθελα να τα μαζέψω.
Ακόμα κι αυτά
Είχανε κάτι απο σένα.
Έστω την απουσία σου...