Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011


Δεν λιγοστεύ’ η συμφορά όσo και αν την λέγης. Aλλ’ είναι πόνοι που ήσυχα μες στην καρδιά δεν μένουν.
Διψούν με το παράπονο να βγουν να ξεθυμάνουν.
[Στροφές απο το ποίημα του Καβάφη "Ένας έρως"]