Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Το αύριο

Κι αν δεν είχες ποτέ την όψη της πλάνης
είχες πάντα τα μάτια βουτηγμένα μέσα της.

Κι αν δεν είχες ποτέ το χρώμα της φωτιάς
είχες τη λαύρα της.
Κι αν δεν είχες ποτέ τη φήμη του ποιητή
είχες τη σκέψη του
Κι αν δεν είχες ποτέ το θεό μέσα σου
είχες την αγάπη του
Κι αν δεν είχες ποτέ ουρανό καθαρό
είχες την απεραντοσύνη του
Κι αν δεν είχες ποτέ τη θέληση
είχες τη δύναμη

Κι αν δεν είχες ποτέ τη νίκη
είχες την ελπίδα
Κι αν είναι λίγη μια ελπίδα
έχεις πάντα το αύριο