Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΣΤΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ-1977 ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
ΠΙΣΤΕΥΩ
Πιστεύω σε μια χημική ένωση Πατέρα Παντοκράτορα
Πιστεύω σε μια ηλεκτρική εκκένωση Άγιο Πνεύμα
Πιστεύω σ’ ένα Γιο Μονογενή που βγήκε από το σπέρμα
Πιστεύω σε μια φυσική εξέλιξη Μητέρα Αειπαρθένα
Πιστεύω σε μια εκκλησία διακόπτρα του φωτός
Και σε δώδεκα Απόστολους του Έρωτα
Πιστεύω σ’ ένα Εσταυρωμένο δέντρο
Και σε μια αρχική ουσία Π
Πιστεύω σ’ έναν άγνωστο παράγοντα
Που γεννάει την περιέργεια
Πιστεύω σ’ ένα πονηρό και σ’ ένα αθώο πνεύμα
Πιστεύω σε μιαν ωραία γυναίκα
Που θα με κάνει ευτυχισμένο
Πιστεύω στη μεγάλη δύναμη της φαντασίας
Που μπορεί στην κόλαση να δει τον παράδεισο
Στο καθετί που βλέπω που ακούω που μαντεύω που αγαπώ
                Πιστεύω
Πιστεύω σ’ έναν άνθρωπο αποφυλακισμένο
Απ’ τα δεσμά της σκέψης του τού φόβου του το αυγό
Άγιος ελεύθερος στον Αιώνα τον Άπαντα