Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012
Το σκοτάδι της φυλακής που μαντρώνει
το πνεύμα
είναι αιώνια καταδίκη!!
Αν καταφέρει κι αθωωθεί κανείς απ' αυτή
τίποτα ύστερα δε δύναται να καλουπώσει
την  απελευθερωμένη του υπόσταση!!