Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Αυτό που έχει σημασία στη ζωή δεν είναι τι σου συμβαίνει αλλά, τι θυμάσαι και πώς το θυμάσαι...
 

                                                                                   gabriel garcia marquez