Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Δε μπορεί να σε πλακώνει ο κόσμος ολάκερος
αλλά να μη μπορείς να βρεις ήσυχη γωνιά να πεθάνεις...

μαρία