Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Νοσταλγώ τις παλιές μέρες.
τις προηγούμενες.
δε μου ερέσει αυτό που αλλάζει.
δε μου αρέσει.
δε μου αρέσω κι εγώ
κι εγώ αλλάζω
αλλάζει κι ο καιρός
και όλα
δε μου αρέσει