Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Ποιός είπε πως αιμοραγώ;
έχω τη διάθεση του κλόον
Τραγουδώ
να για κοιτάχτε
τα δάκρυα τα'χω καταπιεί
και τα παράπονά μου
τα'φαγα
έχω χορτάσει
το πρόσωπό μου
το'κρυψα
και τα αισθήματά μου
τα'χω κρυμμένα
καλα
καρδιά μου