Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Ακόμα κι αν ξεμάκρινες
Μη σε γελάσει ο χρόνος
αν σβήσουμε το παρελθόν
ζούμε ζωή μισή"
                               ΝΟΝΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ