Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Κάποιος ανέβαινε ένα βουνό
Κάποιος πέρναγε απ'τις συμπληγάδες
Έγώ χόρευα το χορό της Σαλώμης.