Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Σε όσο χρόνο μου μένει,
θέλω να σου πώ
θέλω να μάθεις
όσο ακόμα προλαβαίνω.
Θέλω να δείς...