Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Πολεμιστή
τώρα που φεύγεις
για τις καινούριες σου μάχες
.................................................
.....................................
.......................................
..........................πληγές
.............................................
...........................................
............................................
.....................ιμένω
.....................................
............................
...να προσέχεις πάντα!!!!!!!!!!!!!