Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Είναι θλιβερό να ανήκεις σε ένα μόνο κομμάτι καρδιάς;
Είναι παρήγορο;

Αρκετό δεν είναι σίγουρα...
                               
                                                                                                            μ.τ.