Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

[...]
Ανέλπιστα, ξαφνικά η γη συρρικνώθηκε, έγινε μια τελίτσα στο σύμπαν. Μαζεύτηκε στην άκρη να μας κάνει χώρο. Σε όλους τους ερωτευμένους η γη κάνει χώρο. Το ξέρει με τα χρόνια. Θέλει την άνεσή του ο έρωτας να ξεδιπλώσει. Να ταλαντιστεί, να χασμουρηθεί και να ανοίξει τα μάτια του
[...]

                                      Νοέλ Μπάξερ      ~ Απο δρυ παλιά κι απο πέτρα~