Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Δεν προσπαθώ να σφάλω.
Καμία νύξη λοιπόν για λάθη.
Τον εαυτό μου δοκιμάζω, για να μάθω...
Χτίζεται απ' την αρχή ο παράδεισος;

                              μ.τ.