Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Μπορώ επιτέλους να αποδεκατιστώ ελεύθερα
δίχως να χρειάζομαι τη σύμφωνη γνώμη σου
με το ειρωνικό σου μειδίαμα να με σφαγιάζει πρώτο,
Θεέ μου... με τα πιο όμορφα μάτια του κόσμου!

                               -μαρία-